Month: May 2019

ขับรถทางไกล เดินทางไกล ยังไงให้ไม่เป็นอันตราย

เดี๋ยวนี้ การเดินทางไปสถานที่ต่างๆก็คงหนีไม่พ้นการใช้รถยนต์ส่วนตัว เพราะว่านับว่ามีความสบาย รวมทั้งรวดเร็วทันใจกว่าการขึ้นรถบัส ซึ่งบางทีการขับรถยนต์ระยะไกลก็เกิดเรื่องที่เสี่ยงและก็อันตรายอยู่เยอะมากๆ